W wyniku głosowania przeprowadzonego 7 czerwca 2014 r. podczas XXV Walnego Zjazdu Delegatów SNAP – Prezesem Stowarzyszenia został dr hab. Krzysztof Walenta. Więcej informacji na temat zjazdu znajduje się na stronie Zarządu Głównego SNAP.