Zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego

21 MARCA 2014 ROKU

 CENTRUM KONFERENCYJNE

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18, AULA

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

900 –  910        O T W A R C I E

910 –  930         mgr Dominik Płaza (MAiEwŁ), Wyniki badań obozowiska ze środkowej epoki kamienia w Antoniewie stan. 1, gm. Bądkowo, woj. kujawsko ? pomorskie.

930 –  945          mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Osada kultury łużyckiej z epoki brązu – Ldzań st. 9.

945 – 1000        dr Radosław Janiak (IA UŁ), Cmentarzysko kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno (badania 2012-2013).

1000 – 1015      dr Radosław Janiak (IA UŁ), Badania kamiennych kurhanów fazy wielkowiejskiej na stanowisku 9 w Mściszewicach, gm. Sulęczyno (sezon 2010-2011).

1015 – 1030      mgr Jacek Ziętek (MwPT), Grób wojownika kultury przeworskiej z Bełdowa, gm. Aleksandrów Łódzki.

1030 – 1045      mgr Jacek Zietek (MwPT), Pierwszy sezon badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Chojnem, gm. Sieradz

1045 – 1100      dr Lubomira Tyszler (IA UŁ), Osada kultury przeworskiej w Konopnicy, stan. 6, pow. Wieluń.

1100 – 1115      prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster (IA UŁ), mgr Anna Świgoń-Kleszcz (IA UŁ), Badania w słuchawkach ? gdzie są poddani ?Książąt? z Lubieszewa.

1115 – 1130      prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (IA UŁ), dr Ireneusz Jakubczyk (IA UŁ), ?Dziewczynka z zapałkami?? Kurhan V na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, stan. 2.

1130 – 1145      prof. dr hab. Ilona Skupińska-Lovset (IA UŁ), Badania z zakresu archeologii śródziemnomorskiej.

 

 

1145 – 1200                  p r z e r w a

1200 - 1215      prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki (ZMBPiPP UŁ), Badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Mnichu koło Kutna.

1215 – 1230      prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki (ZMBPiPP UŁ), dr Adam Kędzierski (IAE PAN),  mgr Leszek Ziąbka (MOZK),  Janków II – Oszczywil ? celtycka faktoria na bursztynowym szlaku.

1230 – 1245      dr Jerzy Sikora (IA UŁ), Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Żarnowie, w świetle badań z lat 2012-2013.

1245 – 1300      dr Jerzy Sikora (IA UŁ), dr Piotr Kittel (KGiP UŁ), mgr Piotr Wroniecki (Prodigi), Archeologia bez łopaty. Program nieinwazyjnych badań osadnictwa grodowego Polski Centralnej w 2013 r.

1300 – 1315      dr Jerzy Sikora (IA UŁ), mgr Łukasz Trzciński (IA UŁ), Badania zespołu osadniczego nad Jeziorem Ostrowite w latach 2010-2013

1315 – 1330      dr Adam Kędzierski (IAE PAN), mgr Dariusz Wyczółkowski (IAE PAN), mgr Leszek Ziąbka (MOZK), Najnowsze wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie Stare Miasto w Kaliszu.

1330 – 1345      mgr Błażej Muzolf (MAiEwŁ), Lutomiersk – Koziówki stan. 3a-c, gm. Lutomiersk. Podsumowanie badań z lat 1946-2010.

1345 – 1400      mgr Przemysław Muzolf (ZBKL), Wyniki badań ratowniczych przy inwestycji przebudowy drogi powiatowej w Kazimierzu, gm. Lutomiersk. Sezon 2011 r.

 

 

1400 – 1430                  p r z e r w a  

 1430 – 1445      mgr Krzysztof Gowin (GDDKiA), mgr Lidia Kamyszek (IAE PAN),  dr Mirosław Masojć (IAUWr) mgr Marina Wybór-Maćkowiak (GDDKiA), dr Leszek Żegadło (IAE PAN),  Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach ? na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabia w pow. łaskim).

1445 – 1500      prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (IA UŁ), mgr Arkadiusz Przybyłok (IA UŁ), Badania archeologiczno-architektoniczne w Górze św. Małgorzaty w sezonach 2010-2011.

1500 – 1515      prof. dr hab. Leszek Kajzer (IA UŁ), mgr Łukasz Reczulski (IA UŁ), Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie-Opactwie w latach 2012-2013.

1515 – 1530      mgr Błażej Muzolf (ZBKL), Kościół pw. Krzyża Świętego w Brzezinach ? wyniki nadzorów archeologicznych z 2011 roku.

1530 – 1545           dr Zbigniew Lechowicz (NID), Łęczyca stare miasto w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 roku.

1545 – 1600      mgr Błażej Muzolf (ZBKL), mgr Przemysław Muzolf (ZBKL), Zakliczyn, woj. małopolskie, w średniowieczu i czasach nowożytnych w oparciu o wyniki nadzorów archeologicznych realizowanych w latach 2012-2013.

1600 – 1615      mgr Marek Urbański (MOwS), Badania na Rynku w Sieradzu w 2010 r. Sprawozdanie wstępne.

 

 

1615 – 1630      p r z e r w a

1630 – 1645      dr Aldona Andrzejewska (IA UŁ), mgr Artur Ginter (Sekcja Archeo), Zamek w Mielniku nad Bugiem.

1645  – 1700        mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Badania archeologiczne i archi-tektoniczne zamku w Uniejowie w latach 2011-2013.

1700 – 1715       mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Badania archeologiczne i archi-tektoniczne zamku w Ełku w latach 2011-2012.

1715 – 1730       prof. dr hab. Leszek Kajzer (IA UŁ), mgr Aleksander Andrzejewski (IA UŁ), mgr Wiktor Leśkiewicz (Łódź), Archeologiczne badania renesansowego dworu w Drobinie koło Płocka.

1730 – 1745       mgr Piotr Wroniecki (Prodigi), Michał Pisz (Prodigi), mgr Marcin Jaworski (Prodigi),  Badania nieinwazyjne zaginionej Nieszawy.

1745 – 1800        mgr Kamil Durda (Sekcja Archeo), Macewy z rynku w Poddębicach.

1800 – 1815       mgr Wiktor Duda (Łódź), dr Olgierd Ławrynowicz (IA UŁ), Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20.III.1942) w latach 2012-2013.

1815 – 1830       dr Piotr A. Nowakowski (IA UŁ), mgr Karol Demkowicz (IA UŁ) Poszukiwania miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów na byłym poligonie Łódź Brus.

1830 – 1850       mgr Magdalena Nowak (WUOZ), Trudna rola konserwatora – czy interpretacja prawa jest nudna?

 

1850                 d y s k u s j a

2000                 Spotkanie koleżeńskie w Instytucie Archeologii UŁ, ul. Uniwersytecka 3, s. 108.             Składka 40,00 zł – prosimy o potwierdzenie   uczestnictwa.