SESJA SPRAWOZDAWCZA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

21 KWIETNIA 2017 ROKU 

SALA RADY WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kamińskiego 27A, s. 103

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

Sesję dedykujemy naszemu czcigodnemu Nestorowi

prof. dr hab. Jerzemu Kmiecińskiemu  

ad  multos  annos         

 900 –  920                                            O T W A R C I E

 

920 –  940          Łukasz Antosik (IAE PAN Łódź), Przemysław Muzolf (IA URz), Badania cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej w Łubnej-Jakusach 1, pow. Błaszki i Wrzącej-Parceli 1, pow. Pabianice.

940 –  1000        Błażej Muzolf (MAiEwŁ), Cmentarzysko kultury pomorskiej w Rogaszynie, stan. 2/4, gm. Piątek.

1000 – 1020       Radosław Janiak (IA UŁ), Cmentarzysko kurhanowe kultury pomorskiej w Żakowie stan. 3, pow. Kartuzy (badania 2014-2015).

1020 – 1040       Wojciech Siciński (MAiEwŁ), Kolonia Orenice stan. 2 – 4, pow. Łęczyca. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Badania 2012 – 2015.

1040 – 1050       Piotr Świątkiewicz (Muzeum Miasta Zgierza), Odkrycie cmentarzyska kultury przeworskiej w Szczawinie Dużym, gm. Zgierz.

1050 – 1110       Marek Olędzki, Paweł Zawilski (IA UŁ),  Latkowo, gm. Inowrocław – cmentarzysko szkieletowe z późnego okresu rzymskiego. Opracowanie wyników badań.

1110 – 1125       p r z e r w a

1125 – 1145       Ewelina Miksa, Piotr A. Nowakowski (Muzeum Bitwy pod Grunwaldem), Najnowsze badania pola bitwy pod Grunwaldem. 2014-2016 r.

1145 – 1205       Karolina Kot (IA UŁ), Magdalena Piotrowska (IA UAM), Seweryn Rzepecki (IA UŁ), Adam Golański (ŁFBN), Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11/20, gm. Brudzew – strefa A1 i A2. Wyniki badań.

1205 – 1225       Ryszard Grygiel (MAiEwŁ), Waldemar Stasiak (MAiEwŁ), Michał Grygiel (Kraków), Wczesnośredniowieczne grodzisko w Czerchowie, gm. Ozorków, pow. zgierski, w świetle ostatnich badań.

1225 – 1245       Błażej Muzolf (MAiEwŁ), Przemysław Muzolf (Zespół Badań Konserwatorskich Lutomiersk), Wyniki badań ratowniczych w rejonie Lutomiersk-Kazimierz nad środkowym Nerem w latach 2015-2016.  

1245 – 1305       Jerzy Sikora, Łukasz Trzciński, Sylwia Borowicz, Barbara Fret (IA UŁ), Badania na stanowisku wielofazowym w Ostrowitem gm. Chojnice w latach 2014-2016.

1305 – 1325       Anna Nierychlewska (Łódź), Lubomira Tyszler (IA UŁ), Badania sondażowe grodziska w Konopnicy w 2016 r.

1325 – 1415       p r z e r w a  

1415 – 1435       Barbara Głowacka-Fronckiewicz (WUOZ w Łodzi, Delegatura w Sieradzu), Anna Marciniak-Kajzer (IA UŁ), Marek Urbański (Muzeum Okręgowe w Sieradzu), Skarb groszy praskich z Kłocka, gm. Sieradz. Komunikat wstępny.

1435 – 1455       Anna Marciniak-Kajzer (IA UŁ), Badania weryfikacyjna najstarszych dworów rycerskich (gródków stożkowatych) w Polsce.

1455 – 1515       Radosław Herman, Wojciech Dudak, (Pracownia Arch-Tech), Badania zamku królów i alchemików w Krzepicach.

1515 – 1535       Radosław Herman, Wojciech Dudak, (Pracownia Arch-Tech), Twierdza Danków. Badania sondażowe i historyczne.       

1535 – 1555       Zbigniew Lechowicz (NID Oddział w Łodzi), Zamek w Iłży.

1555 – 1615       Artur Ginter (IA UŁ), W poszukiwaniu muszyńskiego ratusza.

1615 – 1635       Michał Szymański (IA UŁ), Łopatą w gniazdo węży, czyli o potrzebie badań archeologicznych w przestrzeni miejskiej Widawy.

1635 – 1650       p r z e r w a

1650 – 1710       Aldona Andrzejewska (IA UŁ), Andrzej Grzegorczyk (Muzeum Miasta Łodzi), Aleksander Andrzejewski (IA UŁ), Badania archeologiczne w Chełmnie nad Nerem. Nowożytny dwór arcybiskupów gnieźnieńskich i obóz zagłady z czasów II wojny światowej.

1710 – 1730         Artur Ginter (IA UŁ), Datowanie pałacu saskiego w Kutnie na bazie analiz realizowanych w Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego i Spektrometrii Instytutu Archeologii UŁ.

1730 – 1750         Olgierd Ławrynowicz, Łukasz Sierpowski (IA UŁ), Nieinwazyjne i sondażowe badania terenowe z zakresu archeologii współczesności w gminach Mstów, Olsztyn, Janów i Lelów w woj. śląskim w latach 2015-2016.

1750 – 1810       Jacek Ziętek (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim), Współpraca archeologów z  detektorystami na przykładzie prac poszukiwawczych prowadzonych na poligonie 25 pp w Piotrkowie Trybunalskim.

1810 – 1830       Adam Grajewski (Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi),  Problematyka przeciwdziałania przestępczości skierowanej w dziedzictwo archeologiczne na terenie województwa łódzkiego.

1830 – 1850       Magdalena Nowak (WUOZ w Łodzi) , „A jednak się dało”.

1850                                        d y s k u s j a

SPOTKANIE TOWARZYSKIE