Zarząd Oddziału SNAP w Łodzi:

dr Aldona Andrzejewska Prezes Oddziału SNAP w Łodzi
dr Olgierd Ławrynowicz Viceprezes Oddziału SNAP w Łodzi
mgr Elżbieta Górska  sekretarz Oddziału SNAP w Łodzi
mgr Aleksander Andrzejewski  skarbnik Oddziału SNAP w Łodzi
dr hab. Krzysztof Walenta  członek Zarządu Oddziału SNAP w Łodzi

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

mgr Mieczysław Góra  przewodniczący
dr Ewa Laszak  członek
mgr Beata Górska-Grabarczyk członek