Non Sensistis Gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzinNon sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olgierd Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski, Łódź 2011.

Tales, inquit, Pomoranes, non sensists gladios! [Hej, Pomorcy, takich mieczów nie znaliście wprzódy!] – tak miał według Anonima zwanego Gallem zawołać wojewoda Skarbimir podczas zdobywania Nakła w 1109r. Sentencja non sensistis gladios wydała nam się odpowiednia dla tytułu Księgi, którą grono przyjaciół, uczniów i kolegów Profesora Mariana Głoska chciało uczcić 70-lecie Jego urodzin oraz 46-lecie podjecia pracy naukowej. Poznawanie mieczów jest bowiem hasłem wywoławczym pasji naukowych Jubilata, który należy do grona najwybitniejszych bronioznawców. Wybór autorów i tematyka niniejszego tomu są zatem odbiciem wieloletnich zainteresowań naukowych i prac prowadzonych przez Profesora, czego wyrazem jest jej podział na trzy części: „Broń i wojna”, „Miejsca”, oraz „Varia”…

Fragment słowa wstępnego autorstwa O. Ławrynowicza, J. Maika, P. A. Nowakowskiego