Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Podpatrując osiągnięcia brytyjskiego lotniczego projektu prospekcyjno – dokumentacyjnego National Mapping Programme (NMP) realizowanego przez Historic England, ninejszy projekt wdraża nowoczesną, teledetekcyjną doktrynę konserwatorską w życie w naszym kraju. Niedestrukcyjna lotnicza prospekcja archeologiczna na obszarze trzech powiatów woj. łódzkiego,  jako pierwszy tak szeroko zakrojony program ma w Polsce charakter pilotażowy. Ten strategiczny cel może zostać osiągnięty dzięki cyfrowej inwentaryzacji zasobów archeologicznych i równoczesnym, stopniowym wypracowywaniu procedur tworzenia baz danych mających służyć krajobrazowemu rozpoznaniu i dokumentacji zagrożonych zasobów dziedzictwa. Zdobyte podaczas pierwszego roku realizacji (2018 r.) doświadczenia, pozwalają na wstępne rozpoznanie możliwości poznawczych i dokumentacyjnych zastosowanej metodyki. Dzięki temu stopniowo rozwijane są wszystkie aspekty techniczno-metodyczne prowadzące docelowo do wypracowania metodyki zintegrowanych badań nad krajobrazem kulturowym i zaproponowania spójnej i zrównoważonej strategii ochrony konserwatorskiej dla wybranego obszaru.

Prezentowany projekt opiera się całkowicie o archeologiczne badania nieinwazyjne, które zalecane są przez obowiązujące dokumenty międzynarodowe wyznaczajace kierunki rozwoju nowoczesnej archeologii. Celem bezpośrednim projektu jest lotnicze rozpoznanie północnej części woj. łódzkiego, a następnie – integracja, analiza i zestawienie wyników z obecnym stanem wiedzy o zasobach archeologicznych badanego obszaru. Uzupełnienie dotychczasowych informacji (pozyskanych jedynie za pośrednictwem badań powierzchniowych i wykopalisk) danymi nieinwazyjnymi oraz możliwościami analitycznymi komputerowych programów geograficznych jest istotnym krokiem w pogłębieniu i poprawie jakości powiązanych ściśle z celami konserwatorskimi studiów osadniczych i krajobrazowych.