Tartariiae Descriptio

Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio Opis Tatarii, przekład: Ewa Śnieżewska, red. Magdalena Mączyńska, Łódź 2011.

Tartariae descriptio Marcina Broniewskiego (poseł króla Stefana Batorego) z 1579 roku można bez przesady nazwać pierwszym wyczerpującym opisem Krymu. Nalezy do tradycji humanistycznych opisów poszczególnych krain, stąd powinna być rozumiana bardziej jako świadectwo humanistycznego wykształcenia i memoriał o postępowaniu z Tatarami, niż jako raport służbowy…

Książka zawiera pierwszy polski przekład Tatariae Descriptio, wraz z reprintem oryginału, wstępem prof. Magdaleny Mączyńskiej i rozdziałem na temat życia i dzieła Marcina Broniewskiego autorstwa Stefana Albrechta.