Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi. Biorą w nim udział badacze związani z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Geomorfologii i Geografii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jerzy Sikora

Archeolog specjalizujący się w zakresie archeologii średniowiecza i nowożytności. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z przemianami wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego, badań etnicznych w archeologii, archeologii osadnictwa i krajobrazu, przekształceń sieci osadniczej we wczesnym średniowieczu, badań archeologiczno-architektonicznych, zastosowania metod informatycznych i geoinformatycznych w archeologii, dokumentacji cyfrowej badań oraz GIS. Pracownik Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii UŁ.

Kierownik projektu

Piotr Wroniecki

Archeolog specjalizujący się w archeologii nieinwazyjnej z naciskiem na metody teledetekcyjne i geofizyczne. Członek International Society of Archaeological Prospection (ISAP) i Aerial Archaeology Research Group (AARG).

Koordynator badań geofizycznych

Piotr Krzysztof Kittel

Archeolog i geomorfolog. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z geomorfologią i geoarcheologią. Pracownik Instytutu Geomorfologii i Paleogeografii UŁ.

Wykonanie rozpoznania geomorfologicznego,

Wykonanie analiz zawartości fosforu w gruncie

Wykonanie planów warstwicowych

Łukasz Trzciński

Archeolog specjalizujący się w zakresie archeologii średniowiecza i nowożytności. Zajmuje się także rekonstrukcją ceramiki naczyniowej. Pracownik Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach.

Wiesław Stępień

Archeolog. Specjalizuje się w dokumentacji obrazowej w ochronie dziedzictwa kulturowego. Od ponad 30 lat zajmuje się archeologią lotniczą, jeden z pionierów tej dyscypliny w Polsce. Dokumentuje i fotointerpretuje obrazy z powietrza dotyczące archeologii i ochrony zabytków. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi. Jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu ICOMOS, International Society of Archaeological Prospection (ISAP) oraz Aerial Archaeology Research Group (AARG).

Fotografia lotnicza.

Marta Garas

Archeolog, specjalizująca się w zakresie archeologii średniowiecza i nowożytności. Doktorantka w Katedrze Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii UŁ. Ukończyła dwie specjalizacje na Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego: ­Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych (rok ukończenia: 2011) i ­Bazy danych i tworzenie portali internetowych (rok ukończenia: 2012).

Wykonawca strony internetowej projektu.