Publikacje

Monografia: Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Badacze skupieni w ramach Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi kończą realizację programu badań nieinwazyjnych wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej wydaniem monografii p.t. Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Dwuletni program współfinansowany był przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2016 r. Zakładał on uzupełnienie badań nieinwazyjnych grodzisk, prowadzonych od… Czytaj dalej

NON SENSISTIS GLADIOS

Non Sensistis Gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzinNon sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olgierd Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski, Łódź 2011.

Tales, inquit, Pomoranes, non sensists gladios! [Hej, Pomorcy, takich mieczów nie znaliście wprzódy!] – tak miał według Anonima zwanego Gallem zawołać wojewoda Skarbimir podczas zdobywania Nakła w 1109r. Sentencja non sensistis gladios wydała nam się odpowiednia dla tytułu Księgi, którą grono przyjaciół, uczniów i kolegów Profesora Mariana Głoska chciało… Czytaj dalej

Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio. Opis Tatarii

Tartariiae Descriptio

Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio Opis Tatarii, przekład: Ewa Śnieżewska, red. Magdalena Mączyńska, Łódź 2011.

Tartariae descriptio Marcina Broniewskiego (poseł króla Stefana Batorego) z 1579 roku można bez przesady nazwać pierwszym wyczerpującym opisem Krymu. Nalezy do tradycji humanistycznych opisów poszczególnych krain, stąd powinna być rozumiana bardziej jako świadectwo humanistycznego wykształcenia i memoriał o postępowaniu z Tatarami, niż jako raport służbowy…

Książka zawiera pierwszy polski przekład Tatariae Descriptio, wraz z reprintem oryginału,… Czytaj dalej