Badania

Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta

W 2012 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy zrealizowało projekt pt. ?Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta?. Badania przeprowadzono w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

ZOBACZ FILM O NIESZAWIE

Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat,… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w lasach zgierskich

Las Okręglik. Pomnik ku czci poległych harcerzy, lato 2011 r.; fot. W. DudaW latach 2011-2012 r. przeprowadzone zostały badania archeologiczne w lasach zgierskich: w Lesie Okręglik oraz w Lesie Lućmierskim. Celem obu projektów była weryfikacja danych dotyczących obecności zbiorowych pochówków ofiar represji niemieckich z okresu II wojny światowej, a także poszukiwanie informacji mogących przybliżyć okoliczności zbrodni. Dane zawarte w publikacjach naukowych oraz aktach śledztw prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi (dalej OKŁ) były bowiem niespójne, a niekiedy… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Lesie Natolińskim

Z. Vogel. Widok z lotu ptaka na park w Natolinie w 1815 r. z widocznymi rowami melioracyjnymi (za St. Lorenz, Natolin, Warszawa 1948).Latem 2010 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego, i jednocześnie Rezerwatu Las Natoliński, w Natolinie w Warszawie przeprowadzone zostały badania archeologiczne. Celem prac było precyzyjne zlokalizowanie miejsca rozstrzelania i pochówku 15 osób w listopadzie 1939 r., których ciała ekshumowano w 1971 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (dalej OKW). Podjęcie się tych badań miało związek z planowanym przez Fundację ?Centrum Europejskie… Czytaj dalej

Badania eksuhamcyjne na stanowisku Łódź – Brus

Brus. Badania w 2011 r. Grzebień i okulary z Grobu 7.W latach 2008 – 2011  Łódzki oddział SNAP współorganizował badania ekshumacyjne na stanowisku Łódź ? Brus. Miały one na celu odnalezienie mogił osób rozstrzelanych i pochowanych na poligonie przez okupantów hitlerowskich, a później funkcjonariuszy terroru komunistycznego.

W wyniku kwerendy źródłowej przeprowadzonej w materiałach znajdujących się w archiwum Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, w badaniach położono szczególny nacisk na odnalezienie mogiły rozstrzelanego i  pochowanego na poligonie kpt. Stanisława… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Konopnicy

Konopnica. Zdjęcie lotniczeStanowisko w Konopnicy, stan. 6, jest osadą kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Prace wykopaliskowe prowadzone są od 2003 r. przez ekspedycję IAUŁ z udziałem studentów, doktorantów i absolwentów archeologii oraz wolontariuszy z innych kierunków i uczelni. W badaniach uczestniczyła również stypendystka z Madagaskaru. Kierownikiem badań jest dr Lubomira Tyszler.
Dotychczas odkryto ponad 560 obiektów. Prace koncentrują się głównie w… Czytaj dalej