Badania

Badania AZP w rejonie Łeby, wiosna 2014

Badania powierzchniowe. Gm. Wicko. Dzień 3, fot. M. GarasW ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku, przeprowadzamy badania powierzchniowe w rejonie Łeby. Pierwszą część badań zakończyliśmy, kolejna wyprawa będzie miała miejsce jesienią tego roku. W ramach pierwszego etapu zadokumentowano 89 punktów, w większości nowożytnych. Wyjątkiem był teren w Cecenowie (gm. Główczyce), gdzie zlokalizowano wczesnośredniowieczny punkt osadniczy, co zostanie jeszcze zweryfikowane jesienią (być może przy bardziej sprzyjającej aurze). Pozostałe punkty znajdowały się w gminie… Czytaj dalej

Badania AZP w rejonie Łeby

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska)

SNAP Oddział w Łodzi  prowadzi badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Łeby. Jest to obszar około 50 km2. Prace prowadzone są na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku. O postępach badań powierzchniowych będziemy informować na bieżąco, a dziś kilka zdjęć z pierwszego dnia naszych poszukiwań :)

-Barbara Barska, Marta Garas, Katarzyna Rosenfeld, Łukasz Trzciński

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. Ł. Trzciński)Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. M. Garas)

Nieszawa odsłania nowe sekrety

Trójwymiarowa rekonstrukcja średniowiecznej Nieszawy, widok od południa, aut. J. Zakrzewski, Wroniecki, Jaworski, Rzeźnik, PiszDrugi sezon nieinwazyjnych badań z zastosowaniem geofizycznych metod prospekcji nieinwazyjnej przyniósł dalsze rewelacje dotyczące XV-wiecznej lokacji miasta Nieszawy ? polskiego ekonomicznego konkurenta dla krzyżackiego Torunia. Archeolodzy Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski, Michał Pisz i Stanisław Rzeźnik skończyli opracowywać wyniki najnowszego sezonu badań, które pozwoliły na rozpoznanie struktur przestrzennych średniowiecznego miasta.

Krótkie i burzliwe losy Nieszawy

Historia miasta Nieszawy, ulokowanego na przeciwległym do Torunia brzegu Wisły wiąże się z wybudowanym w XV… Czytaj dalej

Badania nieinwazyjne w Ostrowitem

Ekspedycja archeologiczna OstrowiteOstrowite to niewielka miejscowość położona nieopodal Chojnic. Źródła historyczne wspominają o niej od XIV wieku, jednak jej historia sięga znacznie głębiej w przeszłość. Jest ona obiektem zainteresowania archeologów, którzy prowadzą tutaj swoje badania z nieznacznymi przerwami już od 1993 r. Koncentrują się one wokół jeziora, nazywanego podobnie jak wieś ? Ostrowite, lub Jeziorem Leśnym. W ich trakcie odsłonięto pozostałości osad z początków epoki żelaza, związanych z tzw. kulturą pomorską, osady… Czytaj dalej

Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta

W 2012 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy zrealizowało projekt pt. ?Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta?. Badania przeprowadzono w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

ZOBACZ FILM O NIESZAWIE

Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat,… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w lasach zgierskich

Las Okręglik. Pomnik ku czci poległych harcerzy, lato 2011 r.; fot. W. DudaW latach 2011-2012 r. przeprowadzone zostały badania archeologiczne w lasach zgierskich: w Lesie Okręglik oraz w Lesie Lućmierskim. Celem obu projektów była weryfikacja danych dotyczących obecności zbiorowych pochówków ofiar represji niemieckich z okresu II wojny światowej, a także poszukiwanie informacji mogących przybliżyć okoliczności zbrodni. Dane zawarte w publikacjach naukowych oraz aktach śledztw prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi (dalej OKŁ) były bowiem niespójne, a niekiedy… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Lesie Natolińskim

Z. Vogel. Widok z lotu ptaka na park w Natolinie w 1815 r. z widocznymi rowami melioracyjnymi (za St. Lorenz, Natolin, Warszawa 1948).Latem 2010 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego, i jednocześnie Rezerwatu Las Natoliński, w Natolinie w Warszawie przeprowadzone zostały badania archeologiczne. Celem prac było precyzyjne zlokalizowanie miejsca rozstrzelania i pochówku 15 osób w listopadzie 1939 r., których ciała ekshumowano w 1971 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (dalej OKW). Podjęcie się tych badań miało związek z planowanym przez Fundację ?Centrum Europejskie… Czytaj dalej

Badania eksuhamcyjne na stanowisku Łódź – Brus

Brus. Badania w 2011 r. Grzebień i okulary z Grobu 7.W latach 2008 – 2011  Łódzki oddział SNAP współorganizował badania ekshumacyjne na stanowisku Łódź ? Brus. Miały one na celu odnalezienie mogił osób rozstrzelanych i pochowanych na poligonie przez okupantów hitlerowskich, a później funkcjonariuszy terroru komunistycznego.

W wyniku kwerendy źródłowej przeprowadzonej w materiałach znajdujących się w archiwum Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, w badaniach położono szczególny nacisk na odnalezienie mogiły rozstrzelanego i  pochowanego na poligonie kpt. Stanisława… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Konopnicy

Konopnica. Zdjęcie lotniczeStanowisko w Konopnicy, stan. 6, jest osadą kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Prace wykopaliskowe prowadzone są od 2003 r. przez ekspedycję IAUŁ z udziałem studentów, doktorantów i absolwentów archeologii oraz wolontariuszy z innych kierunków i uczelni. W badaniach uczestniczyła również stypendystka z Madagaskaru. Kierownikiem badań jest dr Lubomira Tyszler.
Dotychczas odkryto ponad 560 obiektów. Prace koncentrują się głównie w… Czytaj dalej