Badania

Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

Pod koniec 2019 zakończyliśmy dwuletni projekt prospekcji archeologicznej centralnej Polski wykonywany w ramach łódzkiego oddziału SNAP oraz programów MKiDN. Podsumowaliśmy go cyfrową wystawą (dostępną na otwartej licencji dla instytucji kultury i nauki), która proponuje spojrzenie na polskie zabytki archeologiczne z niecodziennej, lotniczej perspektywy. Choć zdjęcia z pokładu samolotu to z pozoru dość nietypowa metoda poszukiwania i dokumentacji w archeologii, od wielu lat stanowi ważny element procesu badania przeszłości człowieka.

Dzięki… Czytaj dalej

Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Podpatrując osiągnięcia brytyjskiego lotniczego projektu prospekcyjno – dokumentacyjnego National Mapping Programme (NMP) realizowanego przez Historic England, ninejszy projekt wdraża nowoczesną, teledetekcyjną doktrynę konserwatorską w życie w naszym kraju. Niedestrukcyjna lotnicza prospekcja archeologiczna na obszarze trzech powiatów woj. łódzkiego,  jako pierwszy tak szeroko zakrojony program ma w Polsce charakter pilotażowy. Ten strategiczny cel może zostać osiągnięty dzięki cyfrowej inwentaryzacji zasobów archeologicznych… Czytaj dalej

Niezwykłe miasto (Nowa) Nieszawa wciąż odkrywa tajemnice.

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

W XV wieku powstało na Kujawach niezwykłe miasto. Nowa Nieszawa, po odegraniu swojej ważnej roli w historii Europy zniknęła z powierzchni ziemi, z mapy Polski, a także z pamięci okolicznych mieszkańców. Jedynie nieliczne dokumenty świadczyły wciąż o jej krótkim istnieniu. Po ponad 500 latach, dzięki nowoczesnej, niedestrukcyjnej… Czytaj dalej

Historia badań – wygląd Nowej Nieszawy w świetle badań nieinwazyjnych

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

Badania nad późnośredniowiecznym miastem Nowa Nieszawa, położonym naprzeciwko Torunia prowadzone są od końca lat 90-tych XX wieku. Rozpoznanie stanowiska na przestrzeni 15 lat prowadzone było zarówno z zastosowaniem metod wykopaliskowych jak i technik nieinwazyjnych, włączając w to prospekcję lotniczą oraz techniki geofizyczne. Pierwsze poszukiwania miały miejsce… Czytaj dalej

Badania archeologiczne nad Nową Nieszawą – informacje dodatkowe

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

Średniowieczna Nieszawa – Piętnaście lat badań zaginionego miasta

Dawna Nieszawa, zwana przez ówczesnych Nową Nieszawą lub Dybowem była w XV w. prężną metropolią na pograniczu Królestwa Polskiego i Państwa Zakonnego. Przez niespełna 40 lat swojego istnienia urosła do rangi głównego konkurenta leżącego nieopodal, hanzeatyckiego Torunia. Okoliczności… Czytaj dalej

Badania w ramach priorytetu Dziedzictwo Kulturowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Granty dwuletnie:

2016-2017
Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej

2017-2018
Dziedzictwo Jagiellonów. Niedestrukcyjne rozpoznanie krajobrazu i zasobów archeologicznych zaplecza zamku Dybów.

2018-2019
Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

 

logo MKiDN

logo NID

Badania AZP w rejonie Łeby, wiosna 2014

Badania powierzchniowe. Gm. Wicko. Dzień 3, fot. M. GarasW ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku, przeprowadzamy badania powierzchniowe w rejonie Łeby. Pierwszą część badań zakończyliśmy, kolejna wyprawa będzie miała miejsce jesienią tego roku. W ramach pierwszego etapu zadokumentowano 89 punktów, w większości nowożytnych. Wyjątkiem był teren w Cecenowie (gm. Główczyce), gdzie zlokalizowano wczesnośredniowieczny punkt osadniczy, co zostanie jeszcze zweryfikowane jesienią (być może przy bardziej sprzyjającej aurze). Pozostałe punkty znajdowały się w gminie… Czytaj dalej

Badania AZP w rejonie Łeby

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska)

SNAP Oddział w Łodzi  prowadzi badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Łeby. Jest to obszar około 50 km2. Prace prowadzone są na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku. O postępach badań powierzchniowych będziemy informować na bieżąco, a dziś kilka zdjęć z pierwszego dnia naszych poszukiwań :)

-Barbara Barska, Marta Garas, Katarzyna Rosenfeld, Łukasz Trzciński

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. Ł. Trzciński)Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. M. Garas)

Nieszawa odsłania nowe sekrety

Trójwymiarowa rekonstrukcja średniowiecznej Nieszawy, widok od południa, aut. J. Zakrzewski, Wroniecki, Jaworski, Rzeźnik, PiszDrugi sezon nieinwazyjnych badań z zastosowaniem geofizycznych metod prospekcji nieinwazyjnej przyniósł dalsze rewelacje dotyczące XV-wiecznej lokacji miasta Nieszawy ? polskiego ekonomicznego konkurenta dla krzyżackiego Torunia. Archeolodzy Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski, Michał Pisz i Stanisław Rzeźnik skończyli opracowywać wyniki najnowszego sezonu badań, które pozwoliły na rozpoznanie struktur przestrzennych średniowiecznego miasta.

Krótkie i burzliwe losy Nieszawy

Historia miasta Nieszawy, ulokowanego na przeciwległym do Torunia brzegu Wisły wiąże się z wybudowanym w XV… Czytaj dalej

Badania nieinwazyjne w Ostrowitem

Ekspedycja archeologiczna OstrowiteOstrowite to niewielka miejscowość położona nieopodal Chojnic. Źródła historyczne wspominają o niej od XIV wieku, jednak jej historia sięga znacznie głębiej w przeszłość. Jest ona obiektem zainteresowania archeologów, którzy prowadzą tutaj swoje badania z nieznacznymi przerwami już od 1993 r. Koncentrują się one wokół jeziora, nazywanego podobnie jak wieś ? Ostrowite, lub Jeziorem Leśnym. W ich trakcie odsłonięto pozostałości osad z początków epoki żelaza, związanych z tzw. kulturą pomorską, osady… Czytaj dalej