Badania powierzchniowe. Gm. Wicko. Dzień 3, fot. M. GarasW ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku, przeprowadzamy badania powierzchniowe w rejonie Łeby. Pierwszą część badań zakończyliśmy, kolejna wyprawa będzie miała miejsce jesienią tego roku. W ramach pierwszego etapu zadokumentowano 89 punktów, w większości nowożytnych. Wyjątkiem był teren w Cecenowie (gm. Główczyce), gdzie zlokalizowano wczesnośredniowieczny punkt osadniczy, co zostanie jeszcze zweryfikowane jesienią (być może przy bardziej sprzyjającej aurze). Pozostałe punkty znajdowały się w gminie Wicko w miejscowościach: Charbrowo, Gęś, Krakulice, Łabieniec, Sądowo, Szczenurze, Wicko, Wrzeście, Żarnowska. Odnalezione zabytki to w większości fragmenty ceramiki i nieliczne półprodukty krzemienne.

autorzy tekstu: M. Garas, Ł. Trzciński

20140405_093357Badania powierzchniowe, dzień 1, fot. Ł. TrzcińskiBadania powierzchniowe, gmina Główczyce, fot. B. Barska Badania powierzchniowe, gm. Wicko, fot. M. Garas Badania powierzchniowe, gm. Wicko. Dzień 3- walka z wiatrakami, fot. M. GarasNad Łebskiem, fot. M. Garasw wolnym czasie nad morzem... fot. Ł. TrzcińskiBadania powierzchniowe w okolicach Łeby- nasz wolontariusz, fot. B. BarskaBadania powierzchniowe w okolicach Łeby; fot. B. BarskaBadania powierzchniowe w okolicach Łeby; fot. B. Barska