Logo konferencjiSerdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939-1956)”, która odbędzie się 17-18 października 2013 r., w Łódzi przy ulicy Piotrkowskiej 72, w Sali Malinowej Hotelu Grand.

W ostatnich latach coraz intensywniej podejmowane są projekty naukowe, których celem są poszukiwania i badania śladów represji nazistowskich i komunistycznych. Ich wspólną cechą jest wielopoziomowa współpraca badaczy terenowych z prokuratorami i historykami z Instytutu Pamięci Narodowej. Na styku różnych dyscyplin naukowych tworzy się dziedzina wiedzy i badań nazywana archeologią totalitaryzmu, która w tym roku stanie się tematem konferencji naukowej w Łodzi.

Celem spotkania jest omówienie na bazie wybranych projektów badawczych aktualnego stanu wiedzy o miejscach odosobnienia, straceń, zagłady oraz pochówku na terenie Polski, względnie Europy Środkowo-Wschodniej, w okresie szczytowego nasilenia totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego w latach 1939-1956. Chcielibyśmy aby spotkanie miało charakter otwarty i popularnonaukowy, dlatego zależy nam aby szczegółowa tematyka wystąpień była pretekstem do szerokiego i podsumowującego przedstawienia śladów represji totalitarnych oraz sposobów, w jaki naukowcy dokonują ich badań oraz interpretacji.

Intencją organizatorów konferencji jest także stworzenie forum wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych przy poszukiwaniach, analizach i interpretacjach śladów represji. Zaproszenie skierowaliśmy do reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, takich jak archeologia, historia, antropologia kulturowa, antropologia fizyczna, medycyna sądowa oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do poznania aktualnych trendów i wypracowania nowoczesnych interdyscyplinarnych metod badawczych z zakresu szeroko rozumianej archeologii najnowszej, które w przyszłości będą mogły być stosowane przy poszukiwaniach i badaniach śladów zbrodni totalitarnych. Efektem spotkania będzie publikacja referatów w formie monografii.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

 

PROGRAM

17 października 2013 r. (czwartek)
Ślady represji nazistowskich i komunistycznych w okresie II wojny światowej

09.30-09.40 powitanie uczestników

09.40-10.20 dr Waldemar Grabowski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa), Represje niemieckie i sowieckie w okresie II wojny światowej

10.20-10.40 dr Piotr A. Nowakowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Badania archeologiczne śladów zbrodni nazistowskich na terenie dawnego poligonu na Brusie w Łodzi

10.40-11.00 dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Niemieckie zbrodnie nazistowskie w lasach podłódzkich. Weryfikacje archeologiczne miejsc pamięci

11.00-11.20 dyskusja

11.20-11.40 przerwa kawowa

11.40-12.00 prof. dr hab. Andrzej Kola (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu

12.00-12.20 dr Łucja Pawlicka-Nowak (Muzeum Okręgowe w Koninie), Badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem

12.20-12.40 dr hab. Małgorzata Grupa (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Magdalena Majorek (Archeo-Gleb), Auschwitz II Birkenau: wyniki badań archeologicznych infrastruktury obozowej zwierciadłem warunków życia więźniów

12.40-13.00 mgr Wojciech Mazurek (SUB TERRA Badania Archeologiczne), dr Yoram Haimi (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie) ? Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady Żydów w Sobiborze

13.00-13.20 dr Michal Rak (Katedra Archeologii, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Válečné oběti ? pochody smrti, hromadné hroby a hřbitovy v západočeském pohraničí a jejich výzkum (Ofiary wojny – badania marszów śmierci, zbiorowych grobów i cmentarzy na pograniczu zachodnioczeskim)

13.20-13.40 dyskusja

13.40-14.00 przerwa kawowa

14.00-14.20 dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), Upamiętnianie miejsc zbrodni przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

14.20-14.40 prof. dr hab. Marian Głosek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Badania archeologiczne sowieckich zbrodni komunistycznych w Katyniu i Miednoje w Rosji

14.40-15.20 prof. dr hab. Andrzej Kola (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Mieczysław Góra (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Archeologiczne badania grobów polskich ofiar na tajnych cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i w Kijowie (Bykownia)

15.00-15.20 dyskusja

18 października 2013 r. (piątek)
Ślady represji komunistycznych w latach powojennych

09.00-09.40 prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), Represje komunistyczne w Polsce w latach 1944 -1956

09.40-10.00 dr Joanna Żelazko (Instytut Pamięci Narodowej, Łódź), Losy skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi

10.00-10.20 dr Krzysztof Latocha (Instytut Pamięci Narodowej, Łódź), Poszukiwanie ofiar zbrodni komunistycznych w Łódzkiem

10.20-10.40 dyskusja

10.40-11.00 przerwa kawowa

11.00-11.20 dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa), Poszukiwanie miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego w Polsce ? program badawczy IPN

11.20-11.40 dr n. med. Andrzej Ossowski (Katedra Medycyny Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa), dr n. med. Łukasz Szleszkowski (Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), dr n. med. Tomasz Kupiec (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie), Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów ? identyfikacja ofiar pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

11.40-12.00 dr Paweł Konczewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle źródeł archeologicznych

12.00-12.20 doc. dr Pavel Vařeka (Katedra Archeologii, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Možnosti archeologického výzkumu komunistické totality v českých zemích (Stan i perspektywy badań archeologicznych nad reżimem komunistycznym na terenie Czech)

12.20-12.40 dyskusja

12.40-13.00 przerwa kawowa

Archeologia totalitaryzmu w perspektywie interdyscyplinarnej

13.00-13.20 dr Tomasz Łabuszewski (Instytut Pamięci Narodowej, Warszwa), ?Śladami zbrodni? ? prezentacja książki

13.20-13.40 dr Wiesław Lorkiewicz (Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki), Rola antropologa w badaniach miejsc i szczątków ofiar zbrodni totalitarnych

13.40-14.00 prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent, dr hab. n. med. Renata Jacewicz, dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora, mgr inż. Ewelina Dębska (Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Współczesne metody identyfikacji szczątków ludzkich

14.00-14.20 mgr Mikołaj Smykowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Antropologia wobec doświadczenia wojny. Kulturowa biografia krajobrazu jako źródło wiedzy o przeszłości

14.20-14.40 mgr Małgorzata Wosińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Antropologia wobec doświadczenia wojny. Wywiad biograficzny jako narzędzie pracy ze świadkiem zdarzeń
traumatycznych

14.40-15.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

loga