Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939-1956). Konferencja 17 – 18 października 2013

Logo konferencjiSerdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939-1956)”, która odbędzie się 17-18 października 2013 r., w Łódzi przy ulicy Piotrkowskiej 72, w Sali Malinowej Hotelu Grand.

W ostatnich latach coraz intensywniej podejmowane są projekty naukowe, których celem są poszukiwania i badania śladów represji nazistowskich i komunistycznych. Ich wspólną cechą jest wielopoziomowa współpraca badaczy terenowych z prokuratorami i historykami z Instytutu Pamięci Narodowej. Na styku różnych dyscyplin naukowych tworzy… Czytaj dalej

NON SENSISTIS GLADIOS

Non Sensistis Gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzinNon sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olgierd Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski, Łódź 2011.

Tales, inquit, Pomoranes, non sensists gladios! [Hej, Pomorcy, takich mieczów nie znaliście wprzódy!] – tak miał według Anonima zwanego Gallem zawołać wojewoda Skarbimir podczas zdobywania Nakła w 1109r. Sentencja non sensistis gladios wydała nam się odpowiednia dla tytułu Księgi, którą grono przyjaciół, uczniów i kolegów Profesora Mariana Głoska chciało… Czytaj dalej

Badania nieinwazyjne w Ostrowitem

Ekspedycja archeologiczna OstrowiteOstrowite to niewielka miejscowość położona nieopodal Chojnic. Źródła historyczne wspominają o niej od XIV wieku, jednak jej historia sięga znacznie głębiej w przeszłość. Jest ona obiektem zainteresowania archeologów, którzy prowadzą tutaj swoje badania z nieznacznymi przerwami już od 1993 r. Koncentrują się one wokół jeziora, nazywanego podobnie jak wieś ? Ostrowite, lub Jeziorem Leśnym. W ich trakcie odsłonięto pozostałości osad z początków epoki żelaza, związanych z tzw. kulturą pomorską, osady… Czytaj dalej

Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta

W 2012 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy zrealizowało projekt pt. ?Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta?. Badania przeprowadzono w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

ZOBACZ FILM O NIESZAWIE

Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat,… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w lasach zgierskich

Las Okręglik. Pomnik ku czci poległych harcerzy, lato 2011 r.; fot. W. DudaW latach 2011-2012 r. przeprowadzone zostały badania archeologiczne w lasach zgierskich: w Lesie Okręglik oraz w Lesie Lućmierskim. Celem obu projektów była weryfikacja danych dotyczących obecności zbiorowych pochówków ofiar represji niemieckich z okresu II wojny światowej, a także poszukiwanie informacji mogących przybliżyć okoliczności zbrodni. Dane zawarte w publikacjach naukowych oraz aktach śledztw prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi (dalej OKŁ) były bowiem niespójne, a niekiedy… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Lesie Natolińskim

Z. Vogel. Widok z lotu ptaka na park w Natolinie w 1815 r. z widocznymi rowami melioracyjnymi (za St. Lorenz, Natolin, Warszawa 1948).Latem 2010 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego, i jednocześnie Rezerwatu Las Natoliński, w Natolinie w Warszawie przeprowadzone zostały badania archeologiczne. Celem prac było precyzyjne zlokalizowanie miejsca rozstrzelania i pochówku 15 osób w listopadzie 1939 r., których ciała ekshumowano w 1971 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (dalej OKW). Podjęcie się tych badań miało związek z planowanym przez Fundację ?Centrum Europejskie… Czytaj dalej

Badania eksuhamcyjne na stanowisku Łódź – Brus

Brus. Badania w 2011 r. Grzebień i okulary z Grobu 7.W latach 2008 – 2011  Łódzki oddział SNAP współorganizował badania ekshumacyjne na stanowisku Łódź ? Brus. Miały one na celu odnalezienie mogił osób rozstrzelanych i pochowanych na poligonie przez okupantów hitlerowskich, a później funkcjonariuszy terroru komunistycznego.

W wyniku kwerendy źródłowej przeprowadzonej w materiałach znajdujących się w archiwum Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, w badaniach położono szczególny nacisk na odnalezienie mogiły rozstrzelanego i  pochowanego na poligonie kpt. Stanisława… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w Konopnicy

Konopnica. Zdjęcie lotniczeStanowisko w Konopnicy, stan. 6, jest osadą kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Prace wykopaliskowe prowadzone są od 2003 r. przez ekspedycję IAUŁ z udziałem studentów, doktorantów i absolwentów archeologii oraz wolontariuszy z innych kierunków i uczelni. W badaniach uczestniczyła również stypendystka z Madagaskaru. Kierownikiem badań jest dr Lubomira Tyszler.
Dotychczas odkryto ponad 560 obiektów. Prace koncentrują się głównie w… Czytaj dalej

Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio. Opis Tatarii

Tartariiae Descriptio

Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio Opis Tatarii, przekład: Ewa Śnieżewska, red. Magdalena Mączyńska, Łódź 2011.

Tartariae descriptio Marcina Broniewskiego (poseł króla Stefana Batorego) z 1579 roku można bez przesady nazwać pierwszym wyczerpującym opisem Krymu. Nalezy do tradycji humanistycznych opisów poszczególnych krain, stąd powinna być rozumiana bardziej jako świadectwo humanistycznego wykształcenia i memoriał o postępowaniu z Tatarami, niż jako raport służbowy…

Książka zawiera pierwszy polski przekład Tatariae Descriptio, wraz z reprintem oryginału,… Czytaj dalej