Walny Zjazd Delegatów SNAP

W wyniku głosowania przeprowadzonego 7 czerwca 2014 r. podczas XXV Walnego Zjazdu Delegatów SNAP – Prezesem Stowarzyszenia został dr hab. Krzysztof Walenta. Więcej informacji na temat zjazdu znajduje się na stronie Zarządu Głównego SNAP.

Badania AZP w rejonie Łeby, wiosna 2014

Badania powierzchniowe. Gm. Wicko. Dzień 3, fot. M. GarasW ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku, przeprowadzamy badania powierzchniowe w rejonie Łeby. Pierwszą część badań zakończyliśmy, kolejna wyprawa będzie miała miejsce jesienią tego roku. W ramach pierwszego etapu zadokumentowano 89 punktów, w większości nowożytnych. Wyjątkiem był teren w Cecenowie (gm. Główczyce), gdzie zlokalizowano wczesnośredniowieczny punkt osadniczy, co zostanie jeszcze zweryfikowane jesienią (być może przy bardziej sprzyjającej aurze). Pozostałe punkty znajdowały się w gminie… Czytaj dalej

Badania AZP w rejonie Łeby

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska)

SNAP Oddział w Łodzi  prowadzi badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Łeby. Jest to obszar około 50 km2. Prace prowadzone są na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku. O postępach badań powierzchniowych będziemy informować na bieżąco, a dziś kilka zdjęć z pierwszego dnia naszych poszukiwań :)

-Barbara Barska, Marta Garas, Katarzyna Rosenfeld, Łukasz Trzciński

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. Ł. Trzciński)Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. M. Garas)

Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego

Zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego

21 MARCA 2014 ROKU

 CENTRUM KONFERENCYJNE

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18, AULA

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

900 –  910        O T W A R C I E

910 –  930         mgr Dominik Płaza (MAiEwŁ), Wyniki badań obozowiska ze środkowej epoki kamienia w Antoniewie stan. 1, gm. Bądkowo, woj. kujawsko ? pomorskie.

930 –  945        … Czytaj dalej

Nieszawa odsłania nowe sekrety

Trójwymiarowa rekonstrukcja średniowiecznej Nieszawy, widok od południa, aut. J. Zakrzewski, Wroniecki, Jaworski, Rzeźnik, PiszDrugi sezon nieinwazyjnych badań z zastosowaniem geofizycznych metod prospekcji nieinwazyjnej przyniósł dalsze rewelacje dotyczące XV-wiecznej lokacji miasta Nieszawy ? polskiego ekonomicznego konkurenta dla krzyżackiego Torunia. Archeolodzy Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski, Michał Pisz i Stanisław Rzeźnik skończyli opracowywać wyniki najnowszego sezonu badań, które pozwoliły na rozpoznanie struktur przestrzennych średniowiecznego miasta.

Krótkie i burzliwe losy Nieszawy

Historia miasta Nieszawy, ulokowanego na przeciwległym do Torunia brzegu Wisły wiąże się z wybudowanym w XV… Czytaj dalej

Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939-1956). Konferencja 17 – 18 października 2013

Logo konferencjiSerdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939-1956)”, która odbędzie się 17-18 października 2013 r., w Łódzi przy ulicy Piotrkowskiej 72, w Sali Malinowej Hotelu Grand.

W ostatnich latach coraz intensywniej podejmowane są projekty naukowe, których celem są poszukiwania i badania śladów represji nazistowskich i komunistycznych. Ich wspólną cechą jest wielopoziomowa współpraca badaczy terenowych z prokuratorami i historykami z Instytutu Pamięci Narodowej. Na styku różnych dyscyplin naukowych tworzy… Czytaj dalej

NON SENSISTIS GLADIOS

Non Sensistis Gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzinNon sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olgierd Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski, Łódź 2011.

Tales, inquit, Pomoranes, non sensists gladios! [Hej, Pomorcy, takich mieczów nie znaliście wprzódy!] – tak miał według Anonima zwanego Gallem zawołać wojewoda Skarbimir podczas zdobywania Nakła w 1109r. Sentencja non sensistis gladios wydała nam się odpowiednia dla tytułu Księgi, którą grono przyjaciół, uczniów i kolegów Profesora Mariana Głoska chciało… Czytaj dalej

Badania nieinwazyjne w Ostrowitem

Ekspedycja archeologiczna OstrowiteOstrowite to niewielka miejscowość położona nieopodal Chojnic. Źródła historyczne wspominają o niej od XIV wieku, jednak jej historia sięga znacznie głębiej w przeszłość. Jest ona obiektem zainteresowania archeologów, którzy prowadzą tutaj swoje badania z nieznacznymi przerwami już od 1993 r. Koncentrują się one wokół jeziora, nazywanego podobnie jak wieś ? Ostrowite, lub Jeziorem Leśnym. W ich trakcie odsłonięto pozostałości osad z początków epoki żelaza, związanych z tzw. kulturą pomorską, osady… Czytaj dalej

Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta

W 2012 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy zrealizowało projekt pt. ?Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta?. Badania przeprowadzono w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

ZOBACZ FILM O NIESZAWIE

Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat,… Czytaj dalej

Badania archeologiczne w lasach zgierskich

Las Okręglik. Pomnik ku czci poległych harcerzy, lato 2011 r.; fot. W. DudaW latach 2011-2012 r. przeprowadzone zostały badania archeologiczne w lasach zgierskich: w Lesie Okręglik oraz w Lesie Lućmierskim. Celem obu projektów była weryfikacja danych dotyczących obecności zbiorowych pochówków ofiar represji niemieckich z okresu II wojny światowej, a także poszukiwanie informacji mogących przybliżyć okoliczności zbrodni. Dane zawarte w publikacjach naukowych oraz aktach śledztw prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi (dalej OKŁ) były bowiem niespójne, a niekiedy… Czytaj dalej