Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego 2017

 SESJA SPRAWOZDAWCZA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

21 KWIETNIA 2017 ROKU 

SALA RADY WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kamińskiego 27A, s. 103

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

Sesję dedykujemy naszemu czcigodnemu Nestorowi

prof. dr hab. Jerzemu Kmiecińskiemu  

ad  multos  annos         

 900 –  920                                            O T W A R C I E

 

920 –  940          Łukasz Antosik (IAE PAN Łódź), Przemysław Muzolf (IA URz), Badania cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej… Czytaj dalej

Kontynuacja programu „Grody wczesnośredniowieczne w Polsce centralnej”

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi uzyskało w tym roku po raz kolejny dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (projekt 77426/15). W ramach zadania „Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej” realizowanego pod kierownictwem dra Jerzego Sikory z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego kontynuowane będą badania nad wczesnośredniowiecznymi obiektami grodowymi. Grant ma charakter dwuletni. W… Czytaj dalej

Bal absolwentów 12 grudnia 2015r

12 grudnia 2015 r. z okazji 70. rocznicy powołania Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Bal Absolwentów.


IMG_0257IMG_0259

Protest przeciwko zmianie rozporządzenia

Czy jesteśmy świadkami początku końca ochrony zabytków w Polsce?

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich skierowało do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pani Małgorzaty Omilanowskiej – protest przeciwko zmianie rozporządzenia w zakresie prowadzenia prac specjalistycznych przy zabytkach. Protest ma formę listu otwartego, pod którym może podpisać się każdy.
Przeprowadzone przez Ministerstwo konsultacje publiczne i opiniowanie w sprawie zmiany Rozporządzenia ujawniły, że zdecydowana większość instytucji i osób, które wzięły w nich udział,… Czytaj dalej

Walny Zjazd Delegatów SNAP

W wyniku głosowania przeprowadzonego 7 czerwca 2014 r. podczas XXV Walnego Zjazdu Delegatów SNAP – Prezesem Stowarzyszenia został dr hab. Krzysztof Walenta. Więcej informacji na temat zjazdu znajduje się na stronie Zarządu Głównego SNAP.

Badania AZP w rejonie Łeby, wiosna 2014

Badania powierzchniowe. Gm. Wicko. Dzień 3, fot. M. GarasW ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku, przeprowadzamy badania powierzchniowe w rejonie Łeby. Pierwszą część badań zakończyliśmy, kolejna wyprawa będzie miała miejsce jesienią tego roku. W ramach pierwszego etapu zadokumentowano 89 punktów, w większości nowożytnych. Wyjątkiem był teren w Cecenowie (gm. Główczyce), gdzie zlokalizowano wczesnośredniowieczny punkt osadniczy, co zostanie jeszcze zweryfikowane jesienią (być może przy bardziej sprzyjającej aurze). Pozostałe punkty znajdowały się w gminie… Czytaj dalej

Badania AZP w rejonie Łeby

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska)

SNAP Oddział w Łodzi  prowadzi badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Łeby. Jest to obszar około 50 km2. Prace prowadzone są na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Słupsku. O postępach badań powierzchniowych będziemy informować na bieżąco, a dziś kilka zdjęć z pierwszego dnia naszych poszukiwań :)

-Barbara Barska, Marta Garas, Katarzyna Rosenfeld, Łukasz Trzciński

Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. B. Barska) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 1. (Fot. Ł. Trzciński) Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. Ł. Trzciński)Badania powierzchniowe w rejonie Łeby, dzień 2. (Fot. M. Garas)

Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego

Zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego

21 MARCA 2014 ROKU

 CENTRUM KONFERENCYJNE

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18, AULA

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

900 –  910        O T W A R C I E

910 –  930         mgr Dominik Płaza (MAiEwŁ), Wyniki badań obozowiska ze środkowej epoki kamienia w Antoniewie stan. 1, gm. Bądkowo, woj. kujawsko ? pomorskie.

930 –  945        … Czytaj dalej

Nieszawa odsłania nowe sekrety

Trójwymiarowa rekonstrukcja średniowiecznej Nieszawy, widok od południa, aut. J. Zakrzewski, Wroniecki, Jaworski, Rzeźnik, PiszDrugi sezon nieinwazyjnych badań z zastosowaniem geofizycznych metod prospekcji nieinwazyjnej przyniósł dalsze rewelacje dotyczące XV-wiecznej lokacji miasta Nieszawy ? polskiego ekonomicznego konkurenta dla krzyżackiego Torunia. Archeolodzy Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski, Michał Pisz i Stanisław Rzeźnik skończyli opracowywać wyniki najnowszego sezonu badań, które pozwoliły na rozpoznanie struktur przestrzennych średniowiecznego miasta.

Krótkie i burzliwe losy Nieszawy

Historia miasta Nieszawy, ulokowanego na przeciwległym do Torunia brzegu Wisły wiąże się z wybudowanym w XV… Czytaj dalej