Monografia: Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Badacze skupieni w ramach Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi kończą realizację programu badań nieinwazyjnych wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej wydaniem monografii p.t. Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Dwuletni program współfinansowany był przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2016 r. Zakładał on uzupełnienie badań nieinwazyjnych grodzisk, prowadzonych od… Czytaj dalej

Zmiana adresu siedziby

Informujemy, że Zmienił się adres siedziby łódzkiego oddziału SNAP:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział w Łodzi
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Marian Głosek

GŁOSEK SŁU ŁTNW dniu 29 czerwca 2017 r. w Łódzkim Towarzystwie Naukowym odbyła się uroczystość wręczenia Panu prof. Marianowi Głoskowi książki o Nim wydanej przez ŁTN z udziałem naszego Oddziału SNAP w serii Sylwetki Łódzkich Uczonych oraz wręczenia Złotej Odznaki SNAP i Dyplomu Członka Honorowego SNAP. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
IMG_3779 IMG_3755

XXVIII Walny Zjazd SNAP

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się w Łodzi w gościnnych progach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego  XXVIII Walny Zjazd SNAP,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

na którym wręczono Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego dla Fabryki Sztuki z Tczewa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego 2017

 SESJA SPRAWOZDAWCZA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

21 KWIETNIA 2017 ROKU 

SALA RADY WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ, ul. Kamińskiego 27A, s. 103

program sesji 2014 ze spotkaniem_Strona_1

Sesję dedykujemy naszemu czcigodnemu Nestorowi

prof. dr hab. Jerzemu Kmiecińskiemu  

ad  multos  annos         

 900 –  920                                            O T W A R C I E

 

920 –  940          Łukasz Antosik (IAE PAN Łódź), Przemysław Muzolf (IA URz), Badania cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej… Czytaj dalej

Kontynuacja programu „Grody wczesnośredniowieczne w Polsce centralnej”

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi uzyskało w tym roku po raz kolejny dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (projekt 77426/15). W ramach zadania „Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej” realizowanego pod kierownictwem dra Jerzego Sikory z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego kontynuowane będą badania nad wczesnośredniowiecznymi obiektami grodowymi. Grant ma charakter dwuletni. W… Czytaj dalej

Bal absolwentów 12 grudnia 2015r

12 grudnia 2015 r. z okazji 70. rocznicy powołania Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Bal Absolwentów.


IMG_0257IMG_0259

Protest przeciwko zmianie rozporządzenia

Czy jesteśmy świadkami początku końca ochrony zabytków w Polsce?

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich skierowało do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pani Małgorzaty Omilanowskiej – protest przeciwko zmianie rozporządzenia w zakresie prowadzenia prac specjalistycznych przy zabytkach. Protest ma formę listu otwartego, pod którym może podpisać się każdy.
Przeprowadzone przez Ministerstwo konsultacje publiczne i opiniowanie w sprawie zmiany Rozporządzenia ujawniły, że zdecydowana większość instytucji i osób, które wzięły w nich udział,… Czytaj dalej