Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

Pod koniec 2019 zakończyliśmy dwuletni projekt prospekcji archeologicznej centralnej Polski wykonywany w ramach łódzkiego oddziału SNAP oraz programów MKiDN. Podsumowaliśmy go cyfrową wystawą (dostępną na otwartej licencji dla instytucji kultury i nauki), która proponuje spojrzenie na polskie zabytki archeologiczne z niecodziennej, lotniczej perspektywy. Choć zdjęcia z pokładu samolotu to z pozoru dość nietypowa metoda poszukiwania i dokumentacji w archeologii, od wielu lat stanowi ważny element procesu badania przeszłości człowieka.

Dzięki… Czytaj dalej

Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Podpatrując osiągnięcia brytyjskiego lotniczego projektu prospekcyjno – dokumentacyjnego National Mapping Programme (NMP) realizowanego przez Historic England, ninejszy projekt wdraża nowoczesną, teledetekcyjną doktrynę konserwatorską w życie w naszym kraju. Niedestrukcyjna lotnicza prospekcja archeologiczna na obszarze trzech powiatów woj. łódzkiego,  jako pierwszy tak szeroko zakrojony program ma w Polsce charakter pilotażowy. Ten strategiczny cel może zostać osiągnięty dzięki cyfrowej inwentaryzacji zasobów archeologicznych… Czytaj dalej

Niezwykłe miasto (Nowa) Nieszawa wciąż odkrywa tajemnice.

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

W XV wieku powstało na Kujawach niezwykłe miasto. Nowa Nieszawa, po odegraniu swojej ważnej roli w historii Europy zniknęła z powierzchni ziemi, z mapy Polski, a także z pamięci okolicznych mieszkańców. Jedynie nieliczne dokumenty świadczyły wciąż o jej krótkim istnieniu. Po ponad 500 latach, dzięki nowoczesnej, niedestrukcyjnej… Czytaj dalej

Historia badań – wygląd Nowej Nieszawy w świetle badań nieinwazyjnych

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

Badania nad późnośredniowiecznym miastem Nowa Nieszawa, położonym naprzeciwko Torunia prowadzone są od końca lat 90-tych XX wieku. Rozpoznanie stanowiska na przestrzeni 15 lat prowadzone było zarówno z zastosowaniem metod wykopaliskowych jak i technik nieinwazyjnych, włączając w to prospekcję lotniczą oraz techniki geofizyczne. Pierwsze poszukiwania miały miejsce… Czytaj dalej

Badania archeologiczne nad Nową Nieszawą – informacje dodatkowe

Granty realizowane ze środków Ministra w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

logo NIDlogo MKiDN

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi / Piotr Wroniecki

Średniowieczna Nieszawa – Piętnaście lat badań zaginionego miasta

Dawna Nieszawa, zwana przez ówczesnych Nową Nieszawą lub Dybowem była w XV w. prężną metropolią na pograniczu Królestwa Polskiego i Państwa Zakonnego. Przez niespełna 40 lat swojego istnienia urosła do rangi głównego konkurenta leżącego nieopodal, hanzeatyckiego Torunia. Okoliczności… Czytaj dalej

Monografia: Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016

Badacze skupieni w ramach Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi kończą realizację programu badań nieinwazyjnych wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej wydaniem monografii p.t. Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Dwuletni program współfinansowany był przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2016 r. Zakładał on uzupełnienie badań nieinwazyjnych grodzisk, prowadzonych od… Czytaj dalej

Badania w ramach priorytetu Dziedzictwo Kulturowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Granty dwuletnie:

2016-2017
Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej

2017-2018
Dziedzictwo Jagiellonów. Niedestrukcyjne rozpoznanie krajobrazu i zasobów archeologicznych zaplecza zamku Dybów.

2018-2019
Nieinwazyjna i kompleksowa ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego

 

logo MKiDN

logo NID

Zmiana adresu siedziby

Informujemy, że Zmienił się adres siedziby łódzkiego oddziału SNAP:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział w Łodzi
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Marian Głosek

GŁOSEK SŁU ŁTNW dniu 29 czerwca 2017 r. w Łódzkim Towarzystwie Naukowym odbyła się uroczystość wręczenia Panu prof. Marianowi Głoskowi książki o Nim wydanej przez ŁTN z udziałem naszego Oddziału SNAP w serii Sylwetki Łódzkich Uczonych oraz wręczenia Złotej Odznaki SNAP i Dyplomu Członka Honorowego SNAP. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
IMG_3779 IMG_3755

XXVIII Walny Zjazd SNAP

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się w Łodzi w gościnnych progach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego  XXVIII Walny Zjazd SNAP,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

na którym wręczono Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego dla Fabryki Sztuki z Tczewa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA